TI Заглавие Радио-, телевизионно, съобщително, далекосъобщително и сродни видове оборудване
ND Номер на документа 083586-2015
PD Дата на публикуване 0000-00-00 00:00:00
TW Място Гьотеборг
AU Наименование на органа
OL Език на произход sv
HD Рубрика 01302
CY Държава Швeция
AA Вид на органа 8: Λοιπά
DS Документ изпратен 0000-00-00 00:00:00
NC Поръчка 4: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών
PR Процедура 1: Ανοικτή διαδικασία
TD Документ 3: Προκήρυξη σύμβασης
RP Регламент 4: Ευρωπαϊκή Ένωση
TY Вид
AC Критерии за възлагане
PC Код CPV 32000000 - 3
32400000 - u041cu0440u0435u0436u0438
RC Код NUTS SE232
MA Main activities L: Εκπαίδευση