TI Заглавие Услуги на здравеопазването и социалните дейности
ND Номер на документа 083687-2015
PD Дата на публикуване 0000-00-00 00:00:00
TW Място St Austell
AU Наименование на органа
OL Език на произход en
HD Рубрика 01302
CY Държава Обединено кралство
AA Вид на органа 6: Φορέας δημοσίου δικαίου
DS Документ изпратен 0000-00-00 00:00:00
NC Поръчка 4: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών
PR Процедура 4: Διαδικασία με διαπραγμάτευση
TD Документ 3: Προκήρυξη σύμβασης
RP Регламент 4: Ευρωπαϊκή Ένωση
TY Вид
AC Критерии за възлагане
PC Код CPV 85000000 - 8
85140000 - u0423u0441u043bu0443u0433u0438 u043du0430 u0437u0434u0440u0430u0432u0435u043eu043fu0430u0437u0432u0430u043du0435u0442u043e
85100000 - u0423u0441u043bu0443u0433u0438 u043du0430 u0437u0434u0440u0430u0432u0435u043eu043fu0430u0437u0432u0430u043du0435u0442u043e
85121291 - u0423u0441u043bu0443u0433u0438 u043du0430 u0437u0434u0440u0430u0432u0435u043eu043fu0430u0437u0432u0430u043du0435u0442u043e
85323000 - u0421u043eu0446u0438u0430u043bu043du0438 u0443u0441u043bu0443u0433u0438
RC Код NUTS UKK30
MA Main activities H: Υγεία