TI Заглавие Помпи за отпадни води
ND Номер на документа 083023-2015
PD Дата на публикуване 0000-00-00 00:00:00
TW Място Söderhamn
AU Наименование на органа
OL Език на произход sv
HD Рубрика 01202
CY Държава Швeция
AA Вид на органа R: Περιφερειακή ή τοπική Υπηρεσία /Γραφείο
DS Документ изпратен 0000-00-00 00:00:00
NC Поръчка 2: Σύμβαση προμηθειών
PR Процедура 4: Διαδικασία με διαπραγμάτευση
TD Документ 3: Προκήρυξη σύμβασης
RP Регламент 5: Ευρωπαϊκή Ένωση, με συμμετοχή χωρών της GPA
TY Вид
AC Критерии за възлагане
PC Код CPV 42122220 - u041fu043eu043cu043fu0438 u0438 u043au043eu043cu043fu0440u0435u0441u043eu0440u0438
RC Код NUTS SE313
MA Main activities S: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες