TI Заглавие Подкрепа за анимиране, осведомяване, организиране на мероприятия и комуникационни услуги на мрежа Euraxess Links II
ND Номер на документа 082622-2015
PD Дата на публикуване 0000-00-00 00:00:00
TW Място Брюксел
AU Наименование на органа Европейска комисия, Генерална дирекция „Научни изследвания и иновац
OL Език на произход en
HD Рубрика EC302
CY Държава Бeлгия
AA Вид на органа 5: Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
DS Документ изпратен 0000-00-00 00:00:00
NC Поръчка 4: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών
PR Процедура 1: Ανοικτή διαδικασία
TD Документ 3: Προκήρυξη σύμβασης
RP Регламент 3: Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
TY Вид
AC Критерии за възлагане
PC Код CPV 73200000 - u041du0430u0443u0447u043du0438 u0438u0437u0441u043bu0435u0434u0432u0430u043du0438u044f
RC Код NUTS
MA Main activities