TI Заглавие Инженерни услуги в строителството
ND Номер на документа 084334-2015
PD Дата на публикуване 0000-00-00 00:00:00
TW Място Тун
AU Наименование на органа
OL Език на произход de
HD Рубрика 04302
CY Държава Швейария
AA Вид на органа 1: Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή
DS Документ изпратен 0000-00-00 00:00:00
NC Поръчка 4: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών
PR Процедура 1: Ανοικτή διαδικασία
TD Документ 3: Προκήρυξη σύμβασης
RP Регламент 7: GPA
TY Вид
AC Критерии за възлагане
PC Код CPV 71300000 - u0418u043du0436u0435u043du0435u0440u043du0438 u0443u0441u043bu0443u0433u0438 u0432 u0441u0442u0440u043eu0438u0442u0435u043bu0441u0442u0432u043eu0442u043e
RC Код NUTS
MA Main activities