TI Заглавие Услуги на обществения пътен транспорт
ND Номер на документа 084286-2015
PD Дата на публикуване 0000-00-00 00:00:00
TW Място Kristiansand
AU Наименование на органа
OL Език на произход en
HD Рубрика 03TT1
CY Държава Норвегия
AA Вид на органа 8: Λοιπά
DS Документ изпратен 0000-00-00 00:00:00
NC Поръчка 4: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών
PR Процедура 1: Ανοικτή διαδικασία
TD Документ 3: Προκήρυξη σύμβασης
RP Регламент 9: Άνευ αντικειμένου
TY Вид
AC Критерии за възлагане
PC Код CPV 60112000 - u041fu044au0442u043du0438 u0442u0440u0430u043du0441u043fu043eu0440u0442u043du0438 u0443u0441u043bu0443u0433u0438
RC Код NUTS NO041
MA Main activities