Условия за ползване

 • При използването на услугите на Eutenders се прилагат клаузите, включени в Общите условия за ползване. Всякакви изключения или допълнителни условия са валидни само въз основа на писмено съгласие.
 • Договорните отношения между EuTenders и Клиента се установяват въз основа на регистрация или поръчка в уебсайта EuTenders.
 • Според настоящите условия потребителят се задължава да третира предоставените му от EuTenders потребителско име и парола като търговска тайна и да се увери, че те ще бъдат използвани от упълномощено лице. Всякакви щети и разходи в резултат от (евентуална) злоупотреба се поемат от потребителя на портала. С приемането на настоящите условия потребителят се съгласява, че е запознат с инструкциите и правилата за използване на EuTenders, и че трябва да спазва законодателството и правилата и разпоредбите, свързани със защитата на авторското право.
 • Офертата за услугите на EuTenders не е обвързваща. EuTenders си запазва правото да променя офертата, дори и след като вече Клиентът я е приел, ако това е необходимо поради технически ограничения или ако направените промени са незначителни. Предоставените в инструкциите, брошурите и в други материали характеристики не са обвързващи. Използването и достъпът до EuTenders се предоставят 24/7 през цялата година, с изключение на следните случаи.
 • Информацията, която порталът EuTenders съдържа, е информативна и не е предназначена за официални и инвестиционни дейности.
 • Порталът EuTenders не носи никаква отговорност в случай на неосъществена доставка на публични търгове, ако те не са включени в неговата база данни. Порталът EuTenders не е отговорен за каквито и да било бизнес загуби.
 • Забранено е изтеглянето, копирането и препродаването на съдържащата се в портала EuTenders информация за комерсиални цели без разрешение.
 • Абонаментът за услугата на EuTenders се сключва за 12 месеца с възможност за удължаване. Поръчаните стоки или парола не могат да бъдат отказани преди изтичането на срока на договора. Ценоразписът съдържа цената на абонамента, която зависи от броя на профилите за търсене, държавите и електронните адреси.
 • За да се гарантира качеството на използването на портала за обществени поръчки EuTenders, потребителят се задължава да спазва всички инструкции и правила за използване, публикувани на сайта.
 • Доставчикът на услугата гарантира подходящо оборудване единствено на неговия уебсайт и не е отговорен по никакъв начин за каквито и да е нередности или незаконни действия, които биха могли да възникнат поради неподходящо оборудване или действия на потребителя.
 • Доставчикът на услугата се задължава да съхранява личните данни на Клиента и да се разпорежда с тях в съответствие със Закона за защита на личните данни и други нормативни актове, свързани със защитата на личните данни.
 • Клиентът може да поиска по всяко време в писмена форма от доставчика на услугата да не използва личните му данни за каквито и да било информационни цели и да ги изтрие от базата данни. С приемането на настоящите условия Клиентът дава разрешението си на портала EuTenders да изпраща известия и рекламни съобщения.
 • Еднократното плащане с карта не е свързано с последващи плащания.
 • Eutenders включва 8 дневна гаранция за връщане на парите. Ако поради някакви обстоятелства не сте удовлетворени от акаунт услугата, можете да получите цялата сума обратно, ако прекратите акаунта си в рамките на 8 дни след активацията.
EuroTranslate d.o.o.
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
ЕС-Cлoвeния

Tel:+386.3130.3697
Fax +386.1430.1542
ID: SI19860226

Bank info:
NLB d.d., Linhartova 3, 1000 Ljubljana, ЕС-Cлoвeния

SWIFT: LJBASI2X
IBAN: SI56 0201 1026 0528 628

EuTenders