• Възползвайте се от 15-дневната безплатна услуга EuroTenders
 • На вашу електронни пошту будуть надіслані необхідні загальні замовлення
 • Управлявайте категориите и ключовите думи от Вашия профил
 • Пакети відрізняються по числу профілів та по числу країн, з яких ви хочете отримувати загальні замовлення
 • Безплатният период се прекратява автоматично
European tenders
Основен пакет - 370 BGN
За малки фирми
 • 1 e-мейл адрес
 • 1 държава
 • 3 профили на търсене
 • Ежедневно изпращане на е-поща
 • 15-дневно тестване
 
Тестване
Бизнес пакет - 580 BGN
За средни фирми
 • 3 e-мейл адреси
 • 5 държави
 • 7 профили на търсене
 • Ежедневно изпращане на е-поща
 • 15-дневно тестване
 
Тестване
Премиум пакет - 990 BGN
За средни и големи фирми
 • 10 e-мейл адреси
 • 30 държави
 • 20 профили на търсене
 • Ежедневно изпращане на е-поща
 • 15-дневно тестване
 
Тестване